Je mou povinností v životopise uvádět věk?

Věk je spolu s rodinným stavem nepovinnou informací, podle zákona jde o osobní údaje, které mohou být předmětem diskriminace. Personalisté ho samozřejmě vidí rádi, nicméně věk si dokáží odvodit z vaší praxe.

U pohovoru vám v otevřenosti již nic nebrání, je to na vás, překonali jste základní selekci při výběru životopisů a můžete dostatečně prodat svoje zkušenosti či charisma. Zaměstnavatel se vás na věk pravděpodobně ptát nebude, měl by ho především zajímat počet let strávených v oboru.


Jak zúročit své zkušenosti u potenciálních zaměstnavatelů?

Přistupujte k prezentaci svého věku a zkušeností pozitivně – zaměstnavateli můžete nabídnout širokou škálu dovedností, zkušenost z mnoha strukturálních změn i životní nadhled, zodpovědnost, vyrovnanost a vyšší loajalitu k zaměstnavateli.

U pohovoru je potřeba počítat s tím, že zaměstnavatel může mít v hlavě zažité stereotypy vůči uchazečům nad 50: nízká ochota učit se novým věcem, nízká flexibilita, nízké pracovní tempo, nedostatečné IT či jazykové dovednosti, častá nemocnost. Jde ale o hendikepy relativní a zevšeobecňující, u pohovoru můžete naopak cíleně zmínit vaše přednosti a zaútočit na předsudek: znalost jazyka, schopnost pracovat v týmu, schopnost reagovat na změny, atd.


Jak poznám vstřícného zaměstnavatele k lidem nad 50 let?

Někteří zaměstnavatelé jsou ochotni k částečným úvazkům, díky zaměstnání člověka nad 50 let mohou požádat místní Úřad práce o příspěvek na tzv. společensky účelné místo, které má za cíl najít pracovní uplatnění pro uchazeče z ohrožených skupin na trhu práce, kterým nelze v daném okamžiku zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Při finálním kole pohovoru se se zaměstnavatelem můžete dohodnout na přizpůsobení pracovní doby i pracovních podmínek (částečná práce z domova, flexibilní pracovní doba, přizpůsobení organizace práce i jejího obsahu) vašim podmínkám.