Jak zvládnout odchod na mateřskou

 

Role rodiče je jednou z nejkrásnějších v životě. Sladit ji s rolí zaměstnance ale není úplně jednoduché. Jak si v práci ošetřit nástup na mateřskou dovolenou? Co dělat, když jste s dítětem doma? A co návrat do pracovního procesu?                                          

Rodičovství je velká událost, na kterou je nutné se náležitě připravit. Plánování by ale nemělo zahrnovat jen předporodní kurzy a obstarávání výbavičky – na novou životní roli je potřeba nachystat se i pracovně.

 

Nastupuji na mateřskou 

Na mateřskou nastupuje těhotná žena 6–8 týdnů před termínem porodu. Den si můžete zvolit sama, musí být ale v tomto intervalu. Mateřská trvá celkem 28 týdnů. Po tu dobu dostáváte jako náhradu mzdy peněžitou pomoc v mateřství. Formulář žádosti vám dá gynekolog a vy ji předáte zaměstnavateli, který žádost předkládá na Okresní správě sociálního zabezpečení. Žádost lze podat ještě před nástupem na mateřskou. Také byste si měla zjistit, kolik vám zbývá dovolené. Tu je možné čerpat jak před odchodem na mateřskou, tak i po jejím skončení. Nárok na dovolenou vám vzniká i během čerpání mateřské – zákon mateřskou v této souvislosti posuzuje jako výkon práce.

Nárok na mateřskou má žena, která byla zaměstnaná a zaměstnavatel za ni v posledních dvou letech platil nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dnů, tedy celkem cca 9 měsíců. Podobné je to u žen, které pracují tzv. na živnosťák jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Ty musí navíc splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 kalendářních dní (půl roku) do jednoho roku před nástupem na mateřskou. O peněžitou pomoc v mateřství si může zažádat i muž, pokud s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Ženy, které z důvodu nedostatečného nemocenského pojištění nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, například studující, čerpají rovnou rodičovský příspěvek, o který si zažádají na Úřadu práce. Rodičovský příspěvek se na rozdíl od mateřské začne vyplácet až od porodu.

Domluvte se se zaměstnavatelem, kdy chcete na mateřskou nastoupit, jak dlouho si přejete zůstat s dítětem doma a jak si představujete návrat do práce. Není vaší povinností za zaměstnavatelem běžet ještě s výsledkem těhotenského testu v ruce, ale čím dříve mu o svém stavu povíte, tím více času bude mít na zařízení všeho potřebného. Na vaši dlouhou nepřítomnost se totiž musíte připravit nejen vy, ale i firma.

 

Jsem doma s dítětem 

Na mateřské dovolené máte dost shonu s novorozeným miminkem a v zaměstnání vám toho zase tolik neuteče. Pokud jste si tedy vše v práci předem zařídila, po toto období ji hoďte za hlavu. Určitě byste měla na práci zapomenout během šestinedělí, práce během tohoto období nemá oporu v zákoně. Později pracovat lze, má to ale svá specifika. Jelikož je mateřská svým druhem nemocenskou, nelze vykonávat úplně stejnou práci, jako jste dělala. Připouští se však práce jiná, třeba i u stávajícího zaměstnavatele. Vždy je nutné uzavřít jinou pracovní smlouvu, například Dohodu o provedení práce. V praxi to znamená, že pokud jste před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala například v obchodním oddělení, nemůžete během mateřské dělat stejnou práci, ale můžete si přivydělat třeba jako administrativní výpomoc.

 

Přechod z mateřské na rodičovskou 

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají – ne však déle než do čtyř let věku dítěte.

Nejdříve 60 dní před koncem mateřské si můžete zažádat o rodičovský příspěvek. Nárok na něj má každý rodič, resp. vždy jen jeden z rodičů a vyřizuje se na Úřadu práce po narození dítěte nebo na konci mateřské dovolené. Celková vyplacená částka rodičovského příspěvku je pro všechny stejná, a sice 220 tisíc korun. Rodiče ji mohou čerpat až do čtyř let věku dítěte podle toho, jak vysoký chtějí mít měsíční příspěvek. Čím bude vyšší, tím kratší dobu jej budou moci pobírat. Výše měsíčního příspěvku zároveň nesmí překročit 70 procent předešlé hrubé mzdy. Maximální možný měsíční příspěvek je 11 500 korun. Výši rodičovského příspěvku si můžete propočítat na některé z on-line kalkulaček. Navíc je možné každé čtvrtletí výši příspěvku měnit – a tím pádem i zkracovat či prodlužovat dobu rodičovské až do vyčerpání celé částky. Ale pozor, rodičovská jako uvolnění z práce trvá jen do završení tří let věku dítěte, pokud se se zaměstnavatelem nedomluvíte na ukončení pracovní smlouvy, musíte nastoupit do práce.

 

Během rodičovské zároveň můžete pracovat, ať už na Dohodu o provedení práce či na Dohodu o provedení činnosti, můžete začít podnikat jako OSVČ, nebo se nechat regulérně zaměstnat – samozřejmě za předpokladu, že je o vaše dítě postaráno. U dětí do 2 let věku je navíc omezení související s ústavní péčí, tedy například to, že dítě by nemělo být v jeslích více než 46 hodin měsíčně, od čehož se odvíjí i vaše možnosti práce. Když už vám dítko odroste a máte chuť více pracovat, pobírání rodičovského příspěvku není překážkou – můžete souběžně pracovat a při tom pobírat rodičovský příspěvek. Výše mzdy a rodičovského příspěvku spolu nijak nesouvisí, mzda tedy není nijak limitována.

Jestli se chcete vrátit na původní místo, je vhodné neztrácet kontakt se zaměstnavatelem, s kolegy i oborem samotným. Průběžně se ptejte na dění na pracovišti, na nové spolupracovníky a sledujte dění v oboru.

 

Vracím se do práce 

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost držet ženě (či muži) během mateřské původní místo, tedy konkrétní pozici se stejným platovým ohodnocením. Jiné to je v případě navazující rodičovské. Po jejím skončení má rodič sice nárok na práci u zaměstnavatele, ale může být umístěn na jinou pozici, vždy však s ohledem na to, co je uvedeno v pracovní smlouvě.

Před návratem do práce zintenzivněte kontakty s pracovištěm a na další etapu svého života připravte pozvolna i rodinu. Nikde není psáno, kdy přesně byste měla zaměstnavatele kontaktovat, je ale logické, že bude potřebovat nějaký čas, aby pro vás našel vhodné pracovní zařazení či vyřešil situaci s člověkem, který vás zastupoval.

Pokud si hledáte nové místo, nepodceňte nácvik na pracovní pohovor. Ujasněte si, že rodičovská není překážkou, která by vám měla ubírat na profesních kvalitách, a získejte dostatečný přehled o zákoníku práce. Personalista má totiž právo pokládat vám pouze otázky, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Ptát se vás tak může na vzdělání, praxi nebo časové možnosti, naopak věk, rodinný stav, počet dětí nebo ještě osobnější informace jako plánování dalšího potomka, funkčnost vašeho partnerského svazku aj. patří do sféry, do níž nemá nárok vstupovat.

Nemějte z pohovoru obavy a jednejte odhodlaně. Role rodiče vás totiž naučila nejen pevnému řádu, odolnosti vůči stresu, kvalitní organizaci a efektivnímu řízení času, ale také asertivnímu vystupování.  A návrat do práce posune vaši rodinu dál. Tak směle do toho.  

A jak řešit situace, kdy vaše dítě onemocní a musíte se o něj starat? Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let, z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné. To je, podobně jako nemocenská, ve výši 60 % ze mzdy.