Jak na sociální podnikání?

Pokud patříte k lidem, kteří mají tendenci pomáhat svému okolí, pak byste mohli začít uvažovat o sociálním podnikání. Pro takové podnikání je typická snaha přispět k řešení různých společenských problémů. Nejde ale o charitu – dosažení zisku je stejně důležité jako zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podniky fungují na principech sociálního prospěchu, ekonomického prospěchu a environmentálního a místního prospěchu. Často vytvářejí pracovní příležitosti v nejrůznějších odvětvích pro lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním, zaměřují se na aktivity související s ekologií (třeba sdílení aut), distribuci fairtrade výrobků apod. Řada z nich vznikla například tak, že jejich zakladatelé měli ve svém okolí někoho se zdravotním postižením a chtěli mu umožnit pracovat.

V sociálním podniku jsou zaměstnanci zapojeni do rozhodovacích procesů, jejich názory a komfort jsou pro vedení firmy důležité. Zisk je přednostně používán pro další rozvoj podniku a pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Sociální firmy bývají zaměřeny lokálně – jde jim o uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,  přednostně využívají místní zdroje a chovají se ekologicky.

Kdo poradí, jak začít?

V České republice působí přes dvě stě sociálních podniků. Některé z nich své zkušenosti ochotně sdílejí. Vznikají i různé platformy, jejichž cílem je znalosti o sociálním podnikání předávat.

Lokální konzultanti MPSV

V každém regionu působí lidé, kteří ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí poskytují začínajícím sociálním podnikatelům cenné rady. Jejich služby jsou zdarma, aby je však mohli nabízet všem zájemcům, jsou omezeny rozsahem 10 hodin pro jednoho podnikatele. Konzultanti nabídnou základní vhled do problematiky sociálního podnikání, vysvětlí jeho základní principy a pomohou i s nastavením podnikatelského plánu a administrativou nutnou k založení sociálního podniku.

České sociální podnikání

Na webu České sociální podnikání najdete řadu praktických informací i přehled expertů a koučů, kteří své služby nabízejí pro sociální podnikatele bezplatně.

Ergoeduka

Pokud jste již sociální podnik založili, ale potřebujete pomoci s jeho prosazením, vydejte se do Ergoeduky, kde propojují vzdělání v oblasti sociálního podnikání s praxí. Na kurzech a školeních vám mohou s nasměrováním vašeho podnikání, řešení personálních otázek či interních procesů.