Jak a v čem začít podnikat?

Pokud jste si už někdy pohrávali s myšlenkou založit vlastní firmu, možná jste tápali, kde vlastně začít. Ještě než se do podnikání vrhnete po hlavě, vyplatí se podívat se na celou problematiku s jistým odstupem a nadhledem.

Podnikání je především o hledání vlastní cesty. O tom mít vizi a proměnit ji v něco konkrétního. S tím vám žádný článek neporadí. To musíte vědět sami. Cítit, že tohle je správný směr, a jít si za ním, i když to ne vždy bude právě jednoduché.

Nejčastější problémy, se kterými se můžete setkat:

Nevím, zda se na podnikání vůbec hodím

Nejdříve ze všeho budete stát před otázkou, zda máte ty správné předpoklady pro to začít s vlastním podnikáním. Abyste získali odpověď, je dobré vyzkoušet si některý z internetových testů podnikatelských kompetencí jako třeba na stránkách Podnikání v kostce.

Nevím, zda se podnikáním uživím

Podnikání je riziko, pokud se nedaří, pocítíte to brzy na vlastní kůži. Platí to ale i naopak! Není nic sladšího, než sklízet plody vlastní dobré práce. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výsledek vašeho úsilí. Jedním z těch zásadních je oblast, ve které se rozhodnete podnikat. Snazší je to tam, kde je perspektiva dalšího rozvoje, nebo tam, kde už je nyní velká poptávka.

Vyplatí se zaměřit na to, za co jsou lidé ochotni zaplatit. Příkladem mohou být zdravé potraviny a zdravý životní styl, nebo péče o domácí zvířátka. Perspektivu mají kupříkladu služby pro seniory spolu s tím, jak naše populace stárne a zároveň kolik lidí v seniorském věku zůstává ekonomicky aktivní. Velkým tématem dnešních i budoucích dní je bezpečnost, ať už se týká fyzického majetku, nebo například dat. S rostoucí konkurencí firem napříč všemi odvětvími jsou nezbytné výdaje do marketingu. Kdo umí s grafickými programy, vyvíjí aplikace nebo má zkrátka jen dobré nápady a umí je prodat, ten se neztratí.

Nevyznám se v papírování

V počátečních fázích cesty za vysněným cílem můžete narazit na to, že budete lehce tápat v úředních dokumentech a právních předpisech, abyste splnili všechny požadavky pro vámi zvolenou formu podnikání. Pravidla pro jednotlivé typy živností naleznete na Portálu veřejné správy v záložce Informace pro podnikatele a živnostníky. V menu nalevo poté rozkliknete položku „Živnostníci“ a zvolíte druh živnosti, o které potřebujete získat informace.

V případě dalších otázek se neváhejte obrátit přímo na živnostenský úřad ve vašem okolí, kde by vám měli být schopni odpovědět na jakýkoliv konkrétní dotaz či nejasnost.

Nemám peníze na rozjezd

Jedním z nejčastějších problémů v začátcích podnikání jsou bez pochyb peníze. Jen málokterá živnost se obejde bez vstupních nákladů. Pokud nemáte pro rozjezd podnikání vlastní kapitál, můžete si zažádat o podnikatelský úvěr, nebo hledat alternativní finanční zdroje.

Pokud jste nezaměstnaní, informujte se o finanční pomoci pro začínající podnikatele, kterou nabízí krajské pobočky Úřadu práce. Většina jich poskytuje tzv. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Vychází z jednoduché myšlenky – pokud není dostatek pracovních míst a zároveň je dostatek šikovných lidí, kteří by sami dokázali rozjet vlastní podnikání, proč jim nepomoci? Pokud se jim bude dařit, podpoří ekonomiku a možná v budoucnu vytvoří další pracovní místa.

O příspěvek může zažádat každý, kdo je registrovaný na Úřadu práce. Musí předložit formulář, kvalitní podnikatelský plán a přesvědčit, že má šanci na úspěch. Výše podpory se v různých regionech liší, jednak v závislosti na míře nezaměstnanosti a jednak v souvislosti s potřebami a poptávkou v každém regionu. Příspěvek je většinou určen na rozjezd podnikání, tedy například na nákup vybavení či některé další náklady spojené s překlenutím počátečního období. Někdy je příspěvek přiznán i na rekvalifikaci či doplnění znalostí potřebných k novému podnikání. Maximální výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního, zřizovaného za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti může dosáhnout čtyřnásobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pohybuje se v řádu desítek tisíc Kč.

Další rady, jak získat finanční prostředky, pak nabízí Evropský portál pro malé podniky, kde najdete nejen informace o tom, jak získat finanční prostředky pro svůj podnikatelský záměr, ale i cenné rady a zkušenosti ohledně podnikání.

Pro malé a střední podniky by se od příštího roku měla opět otevřít možnost žádat o evropské dotace na Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V případě, že se nebojíte výzev, zkuste peníze na rozjezd podnikání získat od investora. Pravděpodobně bude chtít znát váš podnikatelský plán a nejspíš bude chtít mluvit do toho, jak byste měli vaše podnikání vést. To ale vůbec nemusí být na škodu, rada zkušenějšího má svou cenu. O investorech se hovoří jako o Business Angels, v České republice se v současné době můžete obrátit například na Central Europe Angel Club, Business Angels Czech nebo se podívat na stránky evropských Business Angels.

Začít podnikat není rozhodně lehká záležitost. Pokud jste ale vytrvalí a máte odvahu, není to ani nic nepřekonatelného. Podstatné je mít na paměti jedno: Každá úspěšná firma začínala na stejném místě – na začátku. Stačí jen udělat první krok.