Error message

Warning: ini_set() [function.ini-set]: A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /web/vetsisance-prod/www-root/includes/bootstrap.inc).

Finanční prostředky z Evropské unie jsou rozdělovány do tzv. strukturálních fondů. Jedním z nejstarších je Evropský sociální fond (ESF), jehož smyslem je snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce. Česká republika čerpá tyto peníze prostřednictvím operačních programů, jako je např. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
 

Finanční pomoc z OP LZZ je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce –  zvyšují odbornost zaměstnanců, rekvalifikují nezaměstnané, začleňují znevýhodněné skupiny obyvatel do společnosti a na trh práce, zprostředkovávají pracovní praxi a vytvářejí nová pracovní místa.
 

Kampaní na podporu ESF/OP LZZ si klademe za cíl informovat o účelnosti evropských prostředků vynaložených prostřednictvím projektů Ministerstva práce a sociálních věcí na snižování nezaměstnanosti. V centru našeho zájmu jsou lidé různého věku, vzdělání i postavení a naše projekty jim pomáhají ZVYŠOVAT ŠANCE na dlouhodobou pracovní perspektivu.
 

Pomoc konkrétním lidem podtrhujeme tím, že představujeme příběhy skutečných účastníků projektů.